Scroll Top

EN VANLIG DAG I LIVET. DÄR FINNS VI.

De flesta stöter på One Agency flera gånger under en vanlig dag, från morgon till kväll. Vi finns i vardagen, omärkbart mitt i steget, när vi hjälper till att få livet att fungera. Som när man hanterar bilens funktioner via en app, köper biljetter på nätet eller handlar mat – både i butik och online. Då är vi där. Vi är också på plats när man använder sin smartphone, eller bokar ett pass på gymmet. Och mycket mer. Kort sagt: Man hittar vårt fingeravtryck i stora delar av vardagslivet för väldigt många människor.

Detta lyckas vi med eftersom vi erbjuder en bred IT-kompetens för en bred uppsättning kunder. Men också på grund av hur vi ser på IT-lösningar. Inte som ettor och nollor, utan som resultatet av en mänsklig handling i syfte att göra livet lättare och bättre för andra människor. Och att detta i sin tur påverkar hur man behöver närma sig uppgiften; hålla det enkelt, vara okomplicerad, snabb och transparent.

Att det ska vara lätt att göra ett bra jobb. Och att det ska vara kul.

OCH ALLT BÖRJAR JU FÖRSTÅS MED VÅRA MEDARBETARE

Medarbetare är, eller borde åtminstone vara, kärnan i alla verksamheter. Så är det under alla omständigheter hos oss på One Agency. Vi har byggt hela företaget kring idén om att vårt erbjudande – det är våra medarbetare. Punkt. Allt vi gör kokar ned till den enkla insikten.

Våra kundlöften bygger heller inte bara på att erbjuda högkvalitativ expertis utan även kommunikativ kompetens – förmågan att omsätta våra spetskunskaper och erfarenheter i praktiken. Skälet är enkelt. Framgångsrika projekt bygger i hög grad på lyhördhet och samarbete. Att man har stora öron, är dynamisk och kan kommunicera. Och att man förstår att allt i slutändan handlar om människor. Det är först då man verkligen får hävstång på sin expertis.

Därför arbetar vi fokuserat på att fördjupa och utveckla våra samarbetsprocesser där våra medarbetares förutsättningar för att trivas, utvecklas och göra bästa möjliga jobb utgör den självklara medelpunkten. Själva fackkunskaperna behöver man i sin tur hålla uppdaterad på ett strukturerat sätt och därför slarvar vi heller inte med vår kompetensutveckling.

Inte någonstans, faktiskt.

KONSTEN ATT KOMPETENSUTVECKLA PÅ RIKTIGT

Att kompetensutvecklingen i ett konsultbolag främst sker i uppdragen är en vanlig uppfattning. Och det är givetvis sant. Men på One Agency tror vi att det behövs mer än så. Vi är kända för att tillhandahålla rätt kompetens, i rätt tid, skalbart och nyttoorienterat – och att vi håller det enkelt. Men det är förstås inget som kommer av sig själv. Bakom det till synes enkla ligger en strukturerad, omfattande och ständigt pågående kompetensutveckling. Både gällande teoretiska kunskaper och de förmågor som krävs för att omsätta dem i praktiken.

En egen organisation för kompetensutveckling
Vår kompetensorganisation ansvarar för att medarbetarna håller rätt kunskapsnivå. Med stöd av vår kompetensområdeschef leder ett antal erfarna medarbetare varsitt internt kompetensnätverk. De fokuserar på de områden som vi erbjuder våra kunder eller sådana vi själva är nyfikna på att lära oss mer om. Grupperna träffas minst var fjärde vecka. Oftast blir det varannan. En timme per träff. Någon leder mötet, men i regel blir det ett öppet samtal där alla bidrar kring aktuella frågor som rör både tech och management eller personlig utveckling.

Både det hårda och det mjuka
Vi binder samman vårt kompetensarbete under namnet One Academy, ett program där både hårda och mjuka kompetenser får en tydlig plats. Vi anordnar konferenser årligen med fokus på lärande, kompetensdelning och inspiration. Vi har också något som vi kallar Last Friday@One en gång i månaden vilket kan liknas vid en minikonferens för hela bolaget. Open Space är en metod vi tycker mycket om. Dessutom anordnar vi ibland Code Night där några personer gräver ned sig i ett specifikt område och sedan gör en dragning för oss andra om vad man kommit fram till. Vi har också ett samarbete med ett ledande onlineutbildningsföretag, PluralSight, där varje medarbetare kan utbilda och hålla sig uppdaterad kring det senaste inom sin specialitet. Och så vidare.

I kompetensutvecklingen på One Agency ingår också att arbeta med hur man utvecklas till att bli en bättre version av sig själv. Genom föreläsningar, grupparbeten och diskussioner utvecklar vi oss inom områden såsom kommunikation, retorik, konflikthantering, förhandlingsteknik, gruppdynamik, ledarskap och självkännedom. Det är förmågor som behövs för att för att kunna leda sig själv, kunna samarbeta med andra och låta sig ledas när det behövs.

En individuell plan
För oss är det även viktigt med individuella utvecklingsplaner. Syftet är att klargöra vad våra medarbetare behöver för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt, vilket stöd som behövs – och vilka hinder vi kan ta bort. Men framför allt handlar det hur våra medarbetare vill utvecklas. För oss är detta av yttersta vikt. Våra medarbetares välmående är den viktigaste pusselbiten i vårt arbete, det är ju de som skapar allt värde. De är själva idén med One Agency.

3 ENKLA MEN CENTRALA SYNSÄTT

Hur vi är med varandra, hur vi tänker och agerar som medarbetare och kollegor – vår kultur – är kanske vår mest kraftfulla konkurrensfördel. Med åren har det satt sig i väggarna, något som bara är självklart. Men allt bottnar i tre enkla och tydliga synsätt som vi tidigt enades om skulle prägla verksamheten. Här är de.

Live Service

När hjälpte du någon senast?

Att vara service minded är viktigt. Genom att sträcka sig lite extra och vara tillmötesgående gör man stor skillnad, detta vet vi om. Vi på One Agency gillar vad vi sysslar med, och det ska märkas! Vi vill inte bara leverera tjänster och produkter utan även ett intryck.

Courage to Change

Allt är i ständig förändring.

Ibland är förändring nödvändig för att nå de resultat som leder till framgång. Det handlar om fingertoppskänsla, timing, självinsikt, empati och framför allt – mod. Modet att våga ta ett kliv in i det ovissa och ta risker för att utvecklas till det bättre. När vi vågar göra detta finner vi förändring. När vi kan leda oss själva så kan vi leda andra.

Så hur klarar man av att säkra kvalitet samtidigt som man koncentrerar sig på att växa vidare och kontinuerligt utvecklar sin produkt?

Take Massive Action

Vi tror inte att det är tanken som räknas.

Att vara handlingskraftig är a och o inom vår bransch. Knivskarpa analyser, detaljerad planering och ett engagerad utförande är vad som hjälper våra kunder nå sina mål. Därför är det just detta vi levererar! Vi får jobbet gjort och möter utmaningar med ett öppet och positivt sinne.