Scroll Top

IDE. STRATEGI. GENOMFÖRANDE.

One Agency erbjuder en bred palett av högkvalitativa tjänster inom tech och IT-management som hjälper våra kunder att driva sin digitalisering snabbare, enklare och mer förutsägbart. Vi tillhandahåller mycket erfaren expertis som genom ett omfattande program inom kompetensutveckling alltid kan leverera både insikter och lösningar som ligger i framkant av vad som är möjligt.

Det som främst skiljer oss från andra duktiga konsulter är dock sättet vi erbjuder våra tjänster på. Vårt sätt att arbeta präglas av samarbete, en öppen och ärlig kommunikation, ett aktivt lyssnande och kontinuerlig förmedling av information – samt ett säkerställande att den når rätt mottagare på rätt sätt. På så sätt kan vi hålla det enkelt, okomplicerat, snabbt och transparent. Det är helt enkelt lätt – och kul – att göra ett bra jobb med oss.

IT- MANAGEMENT

I den här leveransen hjälper vi våra kunder att realisera deras digitala strategier. Våra management-konsulter har lång erfarenhet av att starta, driva och implementera lösningar som levererar det du faktiskt vill få ut.

Vi har en stor förmåga att placera oss exakt där du vill uppnå förändring – och förändra. På så sätt hjälper vi dig med din digitala förflyttning eller förändring och konkretiserar och levandegöra lösningar som både du och dina kunder kan använda.

Här spelar våra konsulters kommunikativa förmåga en stor roll. Att realisera strategier bygger på samarbete, att man är fri i tanken och aktivt både lyssnar och förmedlar – samt utmanar på rätt ställen. Vi arbetar tillsammans med våra kunder, inte för dem.

Etablering och genomförande av IT-strategi
Våra konsulter hjälper dig i arbetet med utformning av din IT-strategi utifrån vad du befinner dig. Vi är snabba i att sätta oss in i och förstå era värdeströmmar och bidrar med erfarenhet och kunskap i att omsätta detta i leveransaktiviteter.

 • Modernisering IT-arkitektur
 • Processförbättringar genom IT-stöd
 • Upphandling och implementering av nya system

Konsultroller: Enterprise Architect, Program Manager, Project Manager, Business Analyst

Etablering och genomförande av Affärsinitiativ
Våra kommunikativa konsulter hjälper dig att växa din affär genom att omsätta affärsinitiativ till verklighet som möter dina kunder eller medarbetare. De är vana att hantera intressenter på alla nivåer inom ditt företag och de leder ofta projekt eller team för att leverera det som skapar värde internt och för era kunder.

 • Etablering och uppföljning av affärsinitiativ
 • Genomförande och leverans av affärsinitiativ
 • Kvalitetssäkring
 • Metodförbättringar Way of Working

Konsultroller: Program Manager, Project Manager, Product Owner, Business Analyst, Scrum Master, Agil Coach, Test Manager, Release Manager, BI Analyst

TECH

När en digital strategi väl är definierad erbjuder vi en omfattande expertis som effektivt och nyttoorienterat realiserar den. Aldrig med för lite resurser, aldrig med för mycket. Alltid med en rörelse framåt. Hos oss får du tillgång till kompetens i världsklass gällande utveckling och integration, samt kraftfull migration från legacy-system till moderna cloud-baserade plattformar.

Våra konsulter deltar i – och har löpande tillgång till – ett genomarbetat program inom kompetensutveckling. Läs mer om detta här. Det innebär att du alltid kan räkna med helt uppdaterade kunskaper i vår leverans, i kombination med en stor förmåga att omsätta dem i praktiken. Vi lägger också stor vikt vid att vässa våra konsulters kommunikativa kompetens vilket gör projekten betydligt enklare och snabbare att genomföra för båda parter. Och gör att det blir rätt från start.

Design och utveckling av Web/Mobile
Våra kommunikativa konsulter hjälper dig i arbetet att designa och realisera ditt digitala möte med dina kunder. Vi är väl förtrogna med best practice inom såväl mobila lösningar (native, responsive design etc) som de stora webramverken (Vue, React, Angular, TypeScript, plain Javascript, etc). Målet är att utveckla eller förvalta en lösning som passar krav, kundbehov och ger er den nytta ni eftersträvar. Vi bidrar med vår kunskap för att ni ska nå era mål!

 • Analys och design av ny website
 • Implementation och förvaltning av mobil lösning
 • Refactorisering av legacylösning

Konsultroller: Systemutvecklare – mobile, frontend, fullstack, mjukvaruarkitekt, scrummaster, agil coach

Design och utveckling av backend-lösningar
Våra erfarna konsulter hjälper dig i arbetet att modellera, designa och utveckla komplexa systemlösningar, med den teknikstack och arkitektur som behövs, oavsett om arkitekturen i grunden är microservice, distribuerad eller monolitisk. Vi är vana att arbeta i molnlösningar (Azure, AWS främst av de publika, men även privata lösningar kring Kubernetes, eller andra tekniker). Våra konsulter är vana att arbeta i flera programspråk (minst ett av de stora språken C#, Java, Javascript, PHP, och ofta något/några sidointressen som Rust, Kotlin mfl)

 • Analys och design av ny IT-lösning
 • Modernisering systemarkitektur
 • Modernisering IT-arkitektur
 • Migration till cloudlösning
 • Design och implementering av nya system

Konsultroller: Systemutvecklare –backend, fullstack, mjukvaru- eller lösningsarkitekt, scrummaster, agil coach

DevOps(Säk) och CI/CD
En viktig del i implementationen av en lösning är att vara långsiktigt hållbar. Våra konsulter har erfarenhet inte bara av att arbeta i DevOps-grupperingar, utan även att ta fram CI/CD-lösningar och att förbättra arbetssätt så de passar organisation och tekniska utmaningar. Säkerhetsmedvetet med respekt för balansen mellan kostnad, tid och kvalitet.

 • Implementation och förvaltning av CI/CD-lösningar
 • Etablera eller leda DevOps-team

Konsultroller: DevOps-utvecklare, scrummaster, mjukvaru- eller lösningsarkitekt

ÖKAD LEVERANSKAPACITET I KUNDSAMARBETEN

åra kunders behov förändrar sig naturligtvis ständigt, nya behov uppstår ibland från en dag till en annan. För oss på One Agency är det därför viktigt att i alla lägen, varje dag, vara en pålitlig, flexibel och snabb samarbetspartner till våra kunder. Vi har byggt vår affär kring det löftet.

För att stötta våra kunder i deras digitala transformation krävs ofta många kompetenser inom en mängd olika områden. Därför har One Agency byggt upp ett brett och omfattande nätverk av partners i hela landet. Detta ger oss omedelbar tillgång till en fantastisk variation av kompetenser, såväl inom tech och IT-management som inom angränsande områden.

Eftersom många av våra partners har jobbat länge tillsammans med oss kan vi förutom formell kompetens även matcha personlighet, erfarenhet efter uppdragen för att snabbt hitta rätt lösning för våra kunder.

Den här leveransförmågan ger oss full flexibilitet oavsett om det handlar om att snabbt och kraftfullt förstärka ett existerande team med specialister eller ett helt nytt och självgående team med nya kompetenser.

Läs mer om vårt partnernätverk här